Kortedala Museiförening

 

Kortedala museiförening

 

Museet drivs av den ideella föreningen Kortedala museiförening. Föreningen arbetar för att bevara och levandegöra en del av vardagslivets historia på 1950 och tidiga 60-talet, en tid då drömmen om en egen lägenhet blev verklighet för många och det svenska folkhemmet tog sin form.

 

Föreningen bildades 1994 och året efter invigdes museilägenheten. Under åren som museet varit öppet har museilägenheten besökts flitigt. Vid senaste räkningen 2015 har fler än 34 000 personer besökt museet!

 

Museiföreningen har idag ett hundratal medlemmar, i Kortedala och andra delar av Göteborg, men också från andra platser i Sverige. Välkommen som medlem!