50-tals retro

50-tals retro

Föreställningen om att 1950-talet enbart präglades av ungdomars livsstilar och modernitetens uttrycksformer i musik, kläder, möbler och bilar är en efterhandskonstruktion. 1950-talet var egentligen en brytningstid, där äldre former och ideal existerade parallellt med nyare. Tiden var mer komplex än vad vi vanligen förväntar oss idag, i alla fall sett utifrån retrons perspektiv. Retrointresset rör en form av tillbakablickande som framför allt uppmärksammar dåtidens nyheter som stod i tydlig kontrast till det föregående.

På sätt och vis kan retrons prioriteringar liknas vid hur människor i Sverige såg på moderniteten under 50-talet. Också då gjordes urval. Äldre generationer var inte lika benägna att anammade det nya som de yngre. Vissa var främst lockade av att äga bilarna, andra ägnade sig åt heminredning eller klädmodet etcetera. Därför är det intressant att i samtal göra jämförelser mellan de som minns denna tid och yngre personers föreställningar om förhållandena då.

Vid besök i Kortedala Museum får du se många föremål som var vanliga i svenska hem under 50- och 60-talet. Fundera över varför en del, men inte alla uppmärksammas i dagens retrovåg. Lästips: ”Ung på 50-talet. Om förälskelser, mode och boende i en brytningstid”.