Kortedala Museiförening

Kortedala Museiförening driver museet

Kortedala Museum drivs av en ideell förening med målsättning att bevara och levandegöra vardagslivets historia från 1950- och 1960-talet. Du som är intresserad av denna tids hemmiljöer, design och berättelser är välkommen att bli medlem i Kortedala Museiförening.

Logotyp för Kortedala museiföreningMedlemmarna tillhör tre generationer. De som var vuxna eller barn på 50-talet med boendeerfarenheter från Kortedala eller andra moderna bostadsområden i Sverige. Den yngsta generationen har inspirerats av hur 50-tals design uppmärksammats i media, på loppis och i samband med nostalgievent. Det som förenar medlemmarna i olika åldrar är vikten av att anknyta till minnen om livet i nybyggda stadsdeler och hur familjer då inredde sina hem.

I dialog med guider

Vid besök i Kortedala Museum möter du guider som berättar om lägenheten, egna och andras minnen från 1950-talet. De är även samtalspartners, personer som gärna lyssnar när du berättar om dina minnen eller reflekterar över denna tid. Alltsedan starten har det varit omkring 20 medlemmar som turats om att guida i museet. Om du är intresserad av att bli medlem och så småningom guide kontaktar du styrelsen.

Vill du bli medlem?

Du kan teckna en eller flera andelar á 100 kronor per andel och år för medlemskap. Du kan antingen swisha 100 till 123 471 18 42 eller betala in summan på vårt bankgiro 489-3202. Glöm inte att skriva ditt namn, din postadress och en eventuell e-postadress. Du är varmt välkommen att bli medlem i föreningen!

Vår styrelse

Ordförande för museiföreningen är Lars Persson. Övriga ledamöter är Åse Nielsen, Stig Svensson, Susanna Rolfsdotter Eliasson och Vivan Svensson. Kerstin Gunnemark  är ersättare.

Om du vill kontakta någon i styrelsen, vänligen ring 031-48 59 40 eller skicka e-post till info@kortedalamuseum.se.