Kortedala Museiförening

Kortedala Museiförening driver museet

Kortedala Museum drivs av en ideell förening med målsättning att bevara och levandegöra vardagslivets historia från 1950- och 1960-talet. Du som är intresserad av denna tids hemmiljöer, design och berättelser är välkommen att bli medlem i Kortedala Museiförening.

Logotyp för Kortedala museiföreningMedlemmarna tillhör tre generationer. De som var vuxna eller barn på 50-talet med boendeerfarenheter från Kortedala eller andra moderna bostadsområden i Sverige. Den yngsta generationen har inspirerats av hur 50-tals design uppmärksammats i media, på loppis och i samband med nostalgievent. Det som förenar medlemmarna i olika åldrar är vikten av att anknyta till minnen om livet i nybyggda stadsdeler och hur familjer då inredde sina hem.

I dialog med guider

Vid besök i Kortedala Museum möter du guider som berättar om lägenheten, egna och andras minnen från 1950-talet. De är även samtalspartners, personer som gärna lyssnar när du berättar om dina minnen eller reflekterar över denna tid. Alltsedan starten har det varit omkring 20 medlemmar som turats om att guida i museet. Om du är intresserad av att bli medlem och så småningom guide kontaktar du styrelsen.

Vill du bli medlem?

Du kan teckna en eller flera andelar á 100 kronor per andel och år för medlemskap. Du kan antingen swisha 100 till 123 471 18 42 eller betala in summan på vårt bankgiro 489-3202. Glöm inte att skriva ditt namn, din postadress och en eventuell e-postadress. Du är varmt välkommen att bli medlem i föreningen!

Vår styrelse

Ordförande för museiföreningen är Lars Persson. Övriga ledamöter är Jenny Ivarsson, Åse Nielsen, Stig Svensson och Susanna Rolfsdotter Eliasson. Kerstin Gunnemark och Christina Nilsson är ersättare.

Om du vill kontakta någon i styrelsen, vänligen ring 031-48 59 40 eller skicka e-post till info@kortedalamuseum.se.