Ett unikt museum

Ett unikt museum

Kortedala museum invigdes 1995 och är Sveriges första lägenhetsmuseum som gestaltar hur många barnfamiljer bodde med betoning på perioden 1955-1965.

Museet har också sin bakgrundshistoria med förankring i stadsförnyelseprojektet ”Lokal utveckling i Kortedala” 1985–1988 via skrivarcirklar under ledning av etnolog Kerstin Gunnemark. Skrivarcirklarna vände sig till kvinnor som var husmödrar respektive barn och tonåringar under 50-talet. Deltagarna skrev korta självbiografiska berättelser och reflekterade gemensamt över sina minnen.

Föreningen ”Kvinnor i Kortedala” (KiK) bildades i syfte att förmedla berättelser om nybyggartiden och ett urval av berättelserna publicerades i boken ”Våra liv i Kortedala. Kvinnor i två generationer skriver och berättar”. Skolbarn kom också att uppskatta föreningens fritidsverksamhet när kvinnorna via sina minnen spred kunskap om en modern tidsepok. Detta sporrade i sin tur kvinnorna till att ta initiativ till en museietablering och män med intresse för museiprojektet kontaktades för att bilda ”Kortedala Museiförening” 1994.

Ett tidstypiskt hem

Två rum och kök var den vanligaste lägenhetstypen i Kortedala under 50-talet och därför har museet inretts i en lägenhet på drygt 50 kvadratmeter. Den rätta skalan ger också förståelse för att många barnfamiljer var trångbodda, med dagens mått mätt. Kortedala Museum avspeglar inte hur en specifik familj har bott utan gestaltning utgår från flera föreningsmedlemmars minnen och över 1700 inventarier har skänkts till museet.

Museets målsättning är att karaktärisera ett tidstypiskt hem. Det handlar om boende i Kortedala som exemplifierar vardagslivet i folkhemsstadsdelar runt om i landet. Något som även har bekräftas av tusentals museibesökare utan anknytning till Kortedala. Hitintills uppgår antalet besökare från olika stadsdelar i Göteborg, andra platser i Sverige och internationella turister till omkring 40 000 personer.

Axplock – aktiviteter och media

Kortedala Museiförening har alltsedan starten 1994 haft många medlemmar som på olika sätt och vis bidragit till verksamheten, allt ifrån gestaltningsarbetet av lägenheten, katalogiseringar av föremål, till guidningar, stadsdelspromenader, föredrag vid olika arrangemang i Västsverige som intervjuer i tv och radio. Museiguiders minnesskildringar har publicerats i veckopressen och inredningsmagasin har uppmärksammat museiinteriören.

Museets fasta inredning och lösöre har också använts i flera filminspelningar. IKEA och Volvo har exempelvis gjort reklamfilmer för en internationell publik. Andra exempel är tv-serien ”Otroligt antikt” då museet var ett återkommande inslag, långfilmen ”Monica Z” med Edda Magnasson i huvudrollen, Peter Birros tv-serie ”Upp till kamp” och den nu aktuella dramaserien ”Vår tid är nu”.

Mer information om museets verksamhet och inventarier finner i du museiföreningens medlemsskrift ”Två rum och kök” 2015 nr 1 och 2 som gavs ut i samband med museets 20-års jubileum. Se även Lästips.

Samverkan

Kortedala Museum samverkar även med aktörer inom upplevelseturismen och är ett av ”Retrovägens” besöksmål sedan 2014. Retrovägens södra del uppmärksammar 1950- till 1970-tals miljöer längs väg 190 mellan Göteborg och Nossebro medan den norra utgör en rundtur i Skaraborg.

ArbetSam är en förening som verkar för bevarandet av industrisamhällets kulturarv. Verksamheten är främst inriktad på arbetslivsmuseer men även sociala förhållanden i samhället. Då Kortedala Museum illustrerar hur arbetar- och lägre medelklassfamiljer bodde 1955–1965 är även fädernas arbetsliv i industristaden Göteborg en väsentlig aspekt för förståelsen av vardagslivets villkor. Kortedala Museum belyser en nationell epok när folkhemmet förverkligades och bland museets inventarier finns möbler, hemtextil, husgeråd, porslin, prydnadssaker, kläder, skor, accessoarer, leksaker med mera som tillverkades i fabriksmiljöer vilka idag tillhör det industriella kulturarvet.